PRIVACY VERKLARING voor de leden

 

Het bestuur van de EHBO-vereniging Riel, p/a Van Haestrechtstraat 14 C, 5051 VD GOIRLE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.ehbo-riel.nl; E-mailadres: ehboriel@gmail.com .

De secretaris, woonachtig op bovengenoemd adres met telefoonnummer 013-5345835, is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens.

De EHBO verwerkt de persoonsgegevens omdat jij lid bent van de vereniging en legt van elk lid de volgende gegevens vast:

  • Voor- en achternaam en adresgegevens
  • Telefoonnummer en na akkoord zo mogelijk het mobiele telefoonnummer.
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Ingangsdatum lidmaatschap
  • Diplomanummer en nummer Bondsregistratie
  • Vervaldatum diploma en AED-aantekening
  • Aantekening van  de presentie op oefenavonden

In verband met de privacywetgeving zijn al deze gegevens alleen bekend bij de bestuursleden en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Een deel van de persoonsgegevens (naam, adres en emailadres) zijn tevens bekend bij leden van commissies en werkgroepen. Bij de penningmeester van de vereniging zijn de betaalgegevens van de leden en van de donateurs bekend, zolang zij lid/begunstiger zijn.

Alle leden ontvangen een ledenlijst met namen, adressen en telefoonnummers, geboortedata en

e-mailadres van alle leden. Hierbij is uitdrukkelijk in de Algemene Ledenvergadering gemeld, en in het verslag opgenomen, dat deze gegevens alleen voor EHBO-doeleinden gebuikt mogen worden.

Leden die bezwaar hebben tegen verstrekking van gegevens binnen de vereniging kunnen dat kenbaar maken bij de secretaris.

Op de website van de EHBO-vereniging Riel zijn, met toestemming van de leden, enkele foto’s geplaatst van verschillende EHBO-activiteiten.

Daarnaast is bij de werkgroep / commissie “Donateurs” een overzicht aanwezig waarop de naam-en adresgegevens en betaalgegevens zijn vermeld van die personen die de vereniging steunen.

De secretaris houdt contact met het Oranje Kruis en de Nationale Bond inzake update van de aldaar genoteerde persoonsgegevens van alle leden.

 

De EHBO-Riel bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

De verwerking van alle opgeslagen gegevens gebeurd op een standalone pc, waarvan regelmatig automatisch een back-up wordt gemaakt.

Tenslotte hebben alle leden het recht om hun gegevens in te zien via het secretariaat.

 

Deze privacygegevens zijn verwerkt door middel van de door de Bond en via derden beschikbaar gestelde richtlijnen en documenten.

 

Aldus opgesteld, Goirle, 25 mei 2018 door de secretaris EHBO-vereniging Riel. 

     

PRIVACY VERKLARING ALGEMEEN

PRIVACY VERKLARING.

Het bestuur van de EHBO-vereniging Riel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring van 25 mei 2018.

Contactgegevens:

www.ehbo-riel.nl; E-mailadres: ehboriel@gmail.com

De secretaris is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

De EHBO-Riel verwerkt uw persoonsgegevens, omdat je lid bent van de vereniging, waarbij van elk lid de volgende gegevens worden vastgelegd:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer en het mobiele nummer (na akkoord)

Geboortedatum

E-mailadres

Diplomanummer en nummer Bondsregistratie

Datum waarop je lid bent geworden

Vervaldatum diploma

AED-aantekening

Aantekening presentie

 

Waarom heeft de EHBO-Riel deze gegevens nodig:

In verband met de privacywetgeving zullen deze gegevens alleen gebruikt worden voor interne doeleinden. De penningmeester bezit tevens de betaalgegevens i.v.m. contributiebetalingen en de betaalgegevens van de donateurs. De “Commissie Donateurs” heeft een lijst met NAW-gegevens van personen die de vereniging financieel steunen, inclusief hun betaalgegevens.

 Delen met anderen:

Alle leden ontvangen een ledenlijst met bovenstaande gegevens. Deze mogen alleen voor EHBO-doeleinden worden gebruikt, hetgeen is vastgelegd in het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2018.

Leden mogen bezwaar hebben tegen verstrekking van de gegevens en kunnen dit kenbaar maken aan de secretaris. 

De EHBO verstrekt de gegevens alleen aan derden, indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op de website van de vereniging zijn, met toestemming van de leden, enkele foto’s geplaatst.

Het bestuur is ook in het bezit van een bestand met gegevens van hun donateurs.

In dit bestand zijn ook e-mailadressen verwerkt. Deze worden alleen gebruikt voor zaken, welke de vereniging aangaan.

Hoe lang bewaart de EHBO de gegevens:

De EHBO-vereniging Riel bewaart de persoonsgegevens niet langer dan striktnodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na beëindiging van het lidmaatschap. 

Wanneer een donateur/begunstiger heeft aangegeven, dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd, zullen de gegevens meteen worden verwijderd.

Google analytics: 

Google maakt gebruik van Google analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website bezoeken en hoe effectief de website van GKG wordt gevonden bij Google zoekresultaat pagina’s. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door google opgeslagenop beveiligde servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. GKG heeft Google geen toestemming gegeven om via de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar ehboriel@gmail.com .

De secretaris zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging van uw privacy:

De verwerking van de gegevens gebeurt bij de EHBO-Riel op een standalone pc, onder beheer van de secretaris. Van de gegevens wordt regelmatig een back-up  gemaakt.

De secretaris neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen, datuw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de EHBO-vereniging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de secretaris.

De EHBO-Riel behoudt zich het recht voor om, te allen tijde, dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

Was getekend,

EHBO-vereniging Riel,