Jaarlijks verzorgt de vereniging bij voldoende deelname een cursus die opleidt voor het diploma "Eerste Hulpverlener "

 Bij voldoende deelname starten we komend najaar op dinsdagavond van 20.00 tot
 22.00 uur in ontmoetingscentrum  "de Leybron " op het dorpsplein 20 te Riel .

 Deze cursus omvat ongeveer 12 tot 14 lessen van 2 uur eventueel bestaat de mogelijkheid ook   overdag de lessen te volgen van beslaat ongeveer  4 dagdelen  .
 De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis  en
 volgens de laatste druk  van het Oranje Kruisboekje

 Reanimatie en bediening AED is een wezenlijk onderdeel van de cursus.
 De cursus wordt afgesloten met een examen.

 Cursuskosten 180 Euro inclusief boeken en examenkosten

 

 Het diploma blijft 2 jaar geldig. In die tijd dient men tijdens herhalingslessen zijn competenties aan te tonen. Het goed en volledig afleggen van testen tijdens de oefenavonden geeft recht op diplomaverlenging.

 Komend najaar worden er weer cursussen AED bedienaar gegeven.
 Kosten 35 Euro. Voor inwoners van onze gemeente. 
 Opgave via het secretariaat schriftelijk of per email.

 

Opgave kan geschieden via  mail  ehboriel@gmail.com  met vermelding  van

Volledige naam en voorletter

 Adres en postcode

 Woonplaats

 Telefoonnummer waar u buiten werktijd te bereiken bent

 Geboortedatum

 Geslacht

 Beroep 

 Voorkeur cursus    EHV (eerste hulpverlener)

 AED bedienaar 

Minimum leeftijd voor deelname 15 jaar