Beste leden

Het seizoen is begonnen, maar loopt door de gevolgen van het Corona-virus allemaal nog steeds anders dan we graag zouden willen. Vorig jaar maart hebben we plotseling alle activiteiten stil moeten leggen, inclusief de herhalingslessen EHV en AED. Wel hebben we in de loop van het jaar nog enkele bijeenkomsten kunnen houden, maar ook die zijn weer gestopt. En ook nu blijft het nog onzeker of we weer echt kunnen beginnen.

Toch hebben we een planning gemaakt en opgenomen in deze Nieuwsbrief, maar als de besmettingen weer uit de hand lopen, moeten we helaas weer opnieuw stoppen. We zullen dat steeds via de mail communiceren.

Zoals we ook bij die lessen in het najaar 2020 hebben afgesproken mogen we voorlopig nog slechts een beperkt aantal leden per avond toelaten. We werken  weer solistisch, want we moeten de 1½ meter regel handhaven.

Gelukkig weten onze kaderleden Mark en Ruud samen met Lotus Jan Vos wel een methode om de kennis weer op niveau te brengen.

Het maximum aantal deelnemers zal nog wel even blijven, wat betekent dat je vooraf moet inschrijven voor een oefenavond.

Regelmatig komen alle competenties aan bod, die vereist zijn voor verlenging van

je diploma en certificaten, die vooralsnog automatisch worden verlengd.

Bestuur en kader wensen je een leerzaam seizoen toe.

HartslagNU

De kern Riel is momenteel goed voorzien van AED’s. Om een goede en effectieve inzet te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de opgeleide hulpverleners bekend zijn bij de hulpverleningsinstanties. Meldt u daarom aan via www.hartslagnu.nl.

 

Cursussen

EHV (Eerste hulpverlener) of AED bedienaar.

Zodra de Corona-situatie het toelaat starten we ook weer met een nieuwe cursus. Er zijn al enkele kandidaten aangemeld. Ken je binnen de familie, kennissenkring of je werk mensen die hiervoor belangstelling hebben, breng ze dan in contact met ons secretariaat.

Donateursactie.

Deze gaat in het najaar ook weer van start. Wij hopen op jouw medewerking bij het rondbrengen van de brieven. Elk jaar is deze actie financieel een groot succes voor de vereniging.

EHBO op de basisschool

Helaas hebben we ook deze activiteit in maart stil moeten leggen, waardoor de leerlingen van groep 8 geen examen konden doen. We hopen dat zich alsnog enkele jongeren zich melden voor een jeugd-cursus. Als de situatie het toelaat starten we komend voorjaar wel weer een nieuwe cursus op school. Misschien wil je ook komen helpen. Het Kader geeft aan dat de hulp recht geeft op competentie-aantekeningen in verband met de verlenging van het diploma. Nadere informatie over dagdeel en tijd volgt nog.

Hulpverleningsdienst

Bij onze verbandmeester/coördinator komen regelmatig aanvragen binnen om te ondersteunen bij evenementen. Wij ervaren jammer genoeg dat er weinig belangstelling is vanuit de leden. Dat is jammer, want zo wordt het moeilijk om onze diensten te verlenen. Bovendien wordt dan op het laatste moment de hulp ingeroepen van enkele, steeds weer dezelfde, leden.

Wij vragen aan jullie allen om mee te denken aan een oplossing voor dit probleem. Eigenlijk zou elk lid van de vereniging zich een keer moeten opgeven; dan worden de lasten verlicht.

Opgave en opmerkingen graag naar onze verbandmeester Henk Aerts; mail: haerts@kpnplanet.nl of bij het secretariaat.

 

Normaliter plaatsen we hier de te behandelen competenties per avond.

Maar i.v.m. de Corona, presenteren we steeds een of meer competenties

voor kleinere groepen, zodat je aan het eind van het seizoen toch voldoende

items zijn behandeld.

 

Oproep voor oefenavonden zal weer via email gebeuren. In principe oefenen we elke

2e woensdag en 4e donderdag van de maand.

Voor de AED herhalingen krijgen alle leden steeds een oproep via de mail. Deze zijn verdeeld over de diverse woensdagen en donderdagen, zodat er voldoende mogelijkheden zijn.

 

Helaas merken wij dat met name steeds meer AED-bedienaars afvallen. Dat is erg jammer. Twee oefenavonden bijwonen op een heel jaar moet toch mogelijk zijn, denken wij.

 

Houd je diploma geldig, door zoveel mogelijk de aangeboden herhalingslessen te volgen !

 

Door omstandigheden hebben we de Algemene Ledenvergadering dit jaar, tegen eerdere afspraken in, deze keer toch gepland op een oefenavond. We kunnen dan in de grote zaal steeds 1 ½ meter afstand houden.

De ALV is gepland op woensdag 10 november 2021 en gaat over 2 jaren (2019 en 2020), omdat we in 2020 geen vergadering hebben gehouden.

 


C