De EHBO vereniging Riel in 2021

 De EHBO vereniging Riel  in 2018 is een  bloeiende vereniging  en telt
 momenteel 72 leden. 
 De EHBO vereniging Riel is aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO

 2 kaderinstructeurs uit eigen gelederen,een Lotusslachtoffer    
  verzorgen de opleiding  tot  "Eerste  Hulpverlener" ,verbandleer en AED  
(Automatische Externe Defibrilatie).Verder verzorgen zij de herhalingslessen 


  Ieder jaar bij voldoende belangstelling verzorgt de vereniging een cursus welke 
  opleid tot het diploma  "Eerste Hulpverlener "  Verder worden 1 maal per maand
  herhalingslessen georganiseerd voor de gediplomeerde leden  om zo hun diploma geldig te
  kunnen houden.
  Verder wordt maandelijks ook een herhalingsavond Reanimatie en AED
  georganiseerd.
  In samenwerking met het schoolbestuur van basisschool " de Vonder " wordt
  jaarlijks voor de leerlingen  van groep 8 een cursus jeugd EHBO A
  georganiseerd . Vrijwilligers uit de vereniging  leerkrachten en een
  kaderinstructeur verzorgen de opleiding .

  Als thuishonk en instructielokaal  kan de vereniging beschikken over zalen
  in  het ontmoetingscentrum “de Leybron”

  De vereniging  ondervindt grote financiële steun  van de plaatselijke· bevolking middels de
  goed gedoneerde jaarlijkse donateuractie. Ook  de· middenstandsvereniging en de 
  plaatselijke· Rabobank laten zich niet onbetuigd. Zij schonken ons in de afgelopen jaren 
  maar liefst  3 beademing/reanimatiepoppen  en een AED trainer  Ook bezitten we sinds  
  augustus 2007 een AED apparaat dat grotendeels gesponsord is. in juli  2010 is het aantal      AED  apparaten uitgebreid tot 3 en in 2012 met 2  in 2013 met een apparaat afgelopen voorjaar is er nog een  apparaat toegevoegd zodat Riel momenteel 7 AED apparaten 24 uur per dag paraat heeft. 

  Het beheer en onderhoud is in handen van de stichting Hartsafe Goirle.

  Met steun van de gemeente is een opleidingstraject voor AED bedienaars
  (niet EHBO'ers) opgestart. Onze vereniging heeft intussen meer dan 100
  personen opgeleid. Alle leden bezitten via hun EHBO diploma ook deze
  opleiding