De geschiedenis van de vereniging

  De EHBO vereniging St. Jozef Riel is opgericht op 16 november 1939
  Op 16 november 2019 herdenken we het 80 jarig bestaan van de vereniging 
  De vereniging is opgericht het jaar voor de Duitse bezetters ons land 
  binnenvielen. De naderende oorlogsdreiging deed mensen opstaan die hun
  verantwoording namen. Een van hun was de plaatselijke onderwijzer 
  A. v.d. Hout  die aan de basis stond van de huidige EHBO vereniging.
  Tijdens de 2e wereldoorlog hebben leden van de EHBO vereniging diverse
  malen handelend moeten optreden na bombardementen waarbij vele
  gewonden en doden vielen. Ook werd tijdens de oorlog een
  noodhospitaal(lazaret) opgezet in het parochiezaaltje waar gewonden van de
  bombardementen werden opgevangen Vooral op de buitenwijk Brakel nabij het door de
  Duitse bezetter ingerichte schijnvliegveld "de Kiek" wat veelvuldig door onze latere
  bevrijders werd gebombardeerd was het vaak raak en vielen vele gewonden
  Aangezien het niet altijd mogelijk was de gewonden tijdig in het ziekenhuis in
  Tilburg te krijgen werden zij verpleegd door EHBO vrijwilligers.
  Gebrek aan ambulances in die tijd bracht een aantal EHBO’ers op het idee zelf
  een vervoermiddel  te bedenken om gewonden te vervoeren de z.g.
  fietsbrancard. Een brancard werd gemonteerd tussen twee  fietsen.
  Verschillende gewonden zijn op deze wijze vervoert naar het lazaret of het
  ziekenhuis in Tilburg.

  In de periode na de bevrijding van Riel op 28 oktober 1944 moest de EHBO
  nog meerdere malen in actie komen om mensen die zich in mijnenvelden
  begaven met gevaar voor eigen leven te redden of hun stoffelijk overschot
  te bergen.

  De oprichter van de EHBO vereniging Riel  A. vd. Hout in Riel beter bekend
  als Mister vd. Hout (hij was onderwijzer in Riel) heeft het 70 jarig
  bestaansfeest op 16 november 2009 niet meer kunnen meemaken. Hij is op 12
  oktober 2009 op de gezegende leeftijd van 96 jaar overleden

 

 

 

De fietsbrancard in WO2