Start Nieuwe seizoen

10. sep, 2017

13 september 1e oefenavond aanvang 20.00 uur

Seizoen 2017-2018

Als het goed is hebben alle leden de nieuwsbrief intussen ontvangen van de secretaris.

Komende woensdag 13 september starten we om 20.00 uur met de eerste bijeenkomst  in de Leybron .

HartslagNU:

De kern Riel is momenteel goed voorzien van AED’s. Om een goede en effectieve inzet te kunnen garanderen is het noodzakelijk, dat de opgeleide hulpverleners bekend zijn bij de hulpverleningsinstanties. Meldt u daarom aan via www.hartslagnu.nl.

 

Nieuwe AED locatie zandeind 32 A bij de familie Huibregts vanuit dorp 2e oprit tegen schuur

Cursussen

Bij voldoende deelname starten we komend voorjaar 2018  bij voldoende deelname een cursus Eerste Hulpverlener . meer informatie volgt 

AED verplaatst Leybron hangt nu links van de aangebouwde pleinzaal.

26. mei, 2015

Foto's EHBO bij kinderen en laatste oefenavond

Foto's toegevoegd op fotoalbum

5. apr, 2015

Foto's jaarvergadering op fotoalbum

Verenigingsgegevens

De EHBO vereniging Riel is opgericht op 16 november 1939 kort voor het uitbreken van de 2e wereldoorlog. Op 16 november 2014 herdachten we het feit dat we 75 jaar bestonden.

De EHBO vereniging Riel telt momenteel 84 leden.

Doelstelling :

De EHBO vereniging Riel stelt zich met haar aangesloten leden tot doel het bevorderen van al datgene,wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke eerste hulp bij ongelukken,calmiteiten e.d.,in de meest ruime zin van het woord .
Verderop in deze site komen wij uitvoerig terug hoe wij deze doelstellingen trachten te verwezenlijken.

 

Contactgegevens

Oefening ongeval op de boerderij

Wilt u meer informatie over de EHBO vereniging Riel of wenst u informatie over cursussen neem dan contact op met ons secretariaat .

Telefoon :     013-5345835 Postadres :    Plantanengaard 18 5051ZH Goirle 
Bankrelatie : Rabobank de Zuidelijke Baronie.
Kamer van koophandel : 40258690

Rekeningnummer  IBAN  NL13 RABO 0102343454  t.n.v. Penningmeester EHBO Riel.

email :                 ehboriel@gmail.com

Webbeheerder:     mcgmhermans@home.nl