Afgelopen week zijn de oude versleten sleutelkastjes vervangen bij de AED kasten . Ook is de jaarlijkse controle door de leverancier uitgevoerd op de AED apparaten.

6. sep, 2021

Jaarprogramma

Het voorlopige jaarprogramma voor het seizoen 2021-2022 staat op de ledenpagina

 

HartslagNU:

De kern Riel is momenteel goed voorzien van AED’s. Om een goede en effectieve inzet te kunnen garanderen is het noodzakelijk, dat de opgeleide hulpverleners bekend zijn bij de hulpverleningsinstanties. Meldt u daarom aan via www.hartslagnu.nl.

 

Nieuwe AED locatie zandeind 32 A bij de familie Huibregts vanuit dorp 2e oprit tegen schuur Intussen is vanwege een verbouwing de locatie een tiental meters naar links verplaatst.

Cursussen

Bij voldoende deelname starten we dit seizoen weer met cursussen 1e hulpverlener en AED bedienaar. 

Verenigingsgegevens

De EHBO vereniging Riel is opgericht op 16 november 1939 kort voor het uitbreken van de 2e wereldoorlog. Op 16 november 2014 herdachten we het feit dat we 75 jaar bestonden.

De EHBO vereniging Riel telt momenteel 72 leden.

Doelstelling :

De EHBO vereniging Riel stelt zich met haar aangesloten leden tot doel het bevorderen van al datgene,wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke eerste hulp bij ongelukken,calmiteiten e.d.,in de meest ruime zin van het woord .
Verderop in deze site komen wij uitvoerig terug hoe wij deze doelstellingen trachten te verwezenlijken.

 

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over de EHBO vereniging Riel of wenst u informatie over cursussen neem dan contact op met ons secretariaat .

Telefoon :     013-5345835 Postadres : van Haestrechtstraat 14 C  5051 VD Goirle 
Bankrelatie : Rabobank de Zuidelijke Baronie.
Kamer van koophandel : 40258690

Rekeningnummer  IBAN  NL13 RABO 0102343454  t.n.v. Penningmeester EHBO Riel.

email :                 ehboriel@gmail.com

Webbeheerder:     mcgmhermans@home.nl